Communis - renegocjacje wspólnoty


Już jutro w Galerii Labirynt w Lublinie otwiera się wystawa „Communis – renegocjacje wspólnoty”. W projekcie, kuratorowanym przez Szymona Maliborskiego oraz Łukasza Mojsaka udział wezmą m.in. Paweł Althamer, KwieKulik, Alicja Rogalska i Łukasz Surowiec.

Wystawa „Communis – renegocjacje wspólnoty” koncentruje się na współczesnej polskiej tożsamości, w której religia i duchowość często wpływają na wyobrażenia o życiu wspólnoty. Naszym celem jest postawienie pytania: jak sztuka i różnego rodzaju doświadczenia rodzące się na styku działalności artystycznej i duchowości wchodzą w dialog ze wspólnotą, problematyzują jej wyobrażenia o sobie samej, rozszczelniają kategorie, w których postrzega ona świat.

Wystawa będzie czynna od 17 września do 30 października, więcej informacji znajduje się na stronie: http://labirynt.com/communis-renegocjacje-wspolnoty/

TOP